Realizing my dream

“When I was a teenager I told my best friend that one day I would write down my dad’s life story. A complex family legend in which happiness and tragedy and the unbreakable bond between my dad and my grandma are central. I have been asking my dad to tell me his story over and over and over again. But he had to turn 86 years old and I needed to go on my own life journey before I was ready to turn my dream into reality.”

Taking on the challenge

These are the first sentences of the Author’s note of the novel I am finally writing. On January 2nd 2017 I started interviewing my dad via Skype, who lives in France and I’m in BC Canada. Today, 1.5 years later and with the tremendous support of my coach Nanda Huneman, who is a writer herself, my book is starting to gain serious shape. I am writing it in Dutch, my mother tongue, but will eventually translate it into English and other languages.

The story takes place in the East Dutch Indies between 1910 and 1956 and it’s a different to the stories about the Indies you might have heard before. That is because my dad’s family wasn’t Dutch. They were Austrians, immigrants from Vienna. My dad was born in Bandung, Java, in 1931. His roots were there and he had never ever been to Europe. But during WWII they were treated as ‘dangerous Germans’ even though they weren’t German and had lived most of their adult life in the Dutch East Indies.

It’s an intriguing story, sometimes hard to wrap your head around especially when you’re of Dutch descent, as I have noticed through the reactions of my Dutch coach. I set a challenge with her, to have the first version of my book, complete with Epilogue, finished by the end of August. This post helps me to keep me accountable and reach my goal. I am determined to publish my book. And I hope you are going to read it! To be continued 😉

Ik ga de uitdaging aan

“Al tijdens mijn tienerjaren vertelde ik mijn beste vriendin dat ik eens het levensverhaal van mijn vader zou opschrijven. Een complexe familielegende waarin geluk en tragiek en de onverbrekelijke band met mijn oma centraal staan. Tientallen keren heb ik mijn vader gevraagd mij zijn verhaal opnieuw te vertellen. Maar mijn vader moest eerst 86 jaar worden en ik mijn leven leven, voordat ik genoeg rust in mijzelf vond om mijn lang gekoesterde wens om te zetten in realiteit.”

Dit zijn de eerste zinnen uit het Voorwoord van het boek dat ik eindelijk aan het schrijven ben. Op 2 januari 2017 begon ik mijn vader te interviewen via Skype. Hij woont in Frankrijk en ik in BC Canada. Nu, 1,5 jaar later en onder enorme aanmoediging van mijn coach Nanda Huneman, die schrijfster is, begint het boek stevig vorm te krijgen. Ik schrijf in het Nederlands, mijn moedertaal, maar ik wil het boek ook naar het Engels en mogelijk andere talen laten vertalen.

Het verhaal spelt zich af in het Nederlands-Indië van 1910 tot 1956. Het is een ander verhaal over Indië dan je wellicht tot nu toe gewend bent te horen. Dat komt omdat mijn opa en oma van origine Oostenrijkers zijn. Geëmigreerd uit Wenen. Mijn vader werd geboren in Bandung, op Java, in 1931. Zij wortels lagen daar. Hij was nog nooit in Europa geweest. Maar gedurende WOII werden hij en zijn familie behandeld als ‘vijandelijke Duitsers’, ondanks het feit dat zij niet Duits waren en het grootste deel van hun volwassen leven in Indië doorgebracht hadden.

Het is een intrigerend verhaal, soms moeilijk te bevatten voor de Nederlander, hetgeen ik menig keer heb kunnen opmerken uit de reacties van mijn Nederlandse coach. Ik ben een uitdaging met haar aangegaan, om de eerste versie van mijn boek, compleet met Epiloog, eind augustus klaar te hebben. Deze post helpt me om de daad bij het woord te voegen. Ik ben vast van plan mijn boek uit te geven. En ik hoop dat jij het zult lezen! Wordt vervolgd 😉

3 Responses to Realizing my dream

  1. Janine July 13, 2018 at 7:14 pm #

    good for you Birgit! will definitely read your book (once its in a language i will understand lol) Happy writing!

  2. Inky July 14, 2018 at 6:39 am #

    Wat goed Birrie, ik zie het boek tegemoet en zal het met interesse lezen. Het is vast een interessante geschiedenis. Veel plezier met het afronden.

  3. Lesley July 17, 2018 at 7:27 pm #

    Can’t wait! So happy for you to be putting this together. What a wonderful and in-depth way of spending time with your dad. Very special. xx

Leave a Reply