Dank je wel Dewi de Nijs Bik voor het leuke twee pagina artikel in het september nummer van Moesson Magazine! Ik werd door haar geïnterviewd op 13 juli 2020.